Aigua i territori. Palautordera

Material fotogràfic i audiovisual que té com a fil conductor els cursos fluvials del territori. Interactua amb diferents aspectes, com ara la geografia, el medi ambient, l’urbanisme, els topònims, el patrimoni cultural, la identitat i la història.

caCA
Desplaça cap amunt