Marianopages

Fragments. L’empremta del temps

Mirada abstracta i parcial del nucli urbà d’un poble (Santa Maria de Palautordera). Recreació en el color, les ombres, les textures i l’efecte del temps sobre la fusta a la intempèrie. Imatges fora de context que troben bellesa en un microentorn d’oblit i mutació.

Aigua i territori. Palautordera

Material fotogràfic i audiovisual que té com a fil conductor els cursos fluvials del territori. Interactua amb diferents aspectes, com ara la geografia, el medi ambient, l’urbanisme, els topònims, el patrimoni cultural, la identitat i la història.

Espais i elements. El silenci de les ruïnes

Edificis que en algun moment van tenir gran apogeu. Interacció entre l’arquitectura i els elements d’ús quotidià dels antics usuaris dels espais. Recerca de l’empremta del temps. Experimenta amb allò que té tendència a desaparèixer, abans del canvi, l’oblit i la transformació.

Castells del Montseny

Construccions de caràcter militar erigides al llarg de la història en el territori montsenyenc. Muralles, castells, casals fortificats, torres de comunicació òptica, elements defensius en masies. Arquitectura, paisatge, troballes arqueològiques conservades in situ o en museus.

caCA
Desplaça cap amunt